Chính sách và quy định chung

Quy định sử dụng:

Quy định chung: Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ . Người sử dụng khi đăng ký phải tuân thủ những quy định này.
Thay đổi quy định: Chúng tôi có thể thay đổi quy định cho phù hợp với chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải một phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng: Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị.
Chính sách bảo mật:

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của công ty, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.